Không dồn tăng trưởng tín dụng vào thời điểm cuối năm

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu đề ra, không để dồn vào thời điểm cuối năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ngoài ra, ngành Ngân hàng cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi; kiên quyết thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm soát hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là những nhiệm vụ đầy khó khăn đối với toàn ngành Ngân hàng, đặc biệt là trong bối cảnh tín dụng trong 7 tháng đầu năm tăng thấp do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Trên thực tế, NHNN đã ý thức được những khó khăn chung của nền kinh tế và đã đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt để đẩy mạnh tín dụng, đặc biệt là tăng cường tín dụng ưu đãi về lãi suất dành cho 5 lĩnh vực ưu tiên. Trong số này, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản là mắt xích quan trọng do trên 70% dân số vẫn sống tại các vùng nông thôn, miền núi và dựa vào nông nghiệp, trình độ phát triển của khu vực kinh tế này là thước đo đánh giá sức mạnh của nền kinh tế. Tuy nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, từ mất mùa do thiên tai, dịch bệnh, đến rủi ro thị trường do sản xuất manh mún và thiếu dự báo về cung cầu trên thị trường, nhiều doanh nghiệp ngại đầu tư vào lĩnh vực này.

Vì thế, để tạo ra những chuyển biến mang tính đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, cần có nhóm giải pháp đồng bộ cả về chính sách và sự phối hợp của nhiều Bộ, ngành khác nhau. Mục tiêu của nhóm giải pháp này là đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay, khuyến khích phát triển nông nghiệp qui mô lớn, hiện đại và với chi phí thấp, có thể cạnh tranh vững chắc trên thị trường quốc tế. Trước mắt, đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng là tiền đề cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn đối với toàn bộ nền kinh tế.

(HTH)