Không được mang theo vàng miếng qua cửa khẩu

Đó là nội dung chính là Thông tư số 11/TT-NHNN (Thông tư 11) qui định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2014, thay thế Quyết định số 1165/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 (Quyết định 1165) qui định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Không được mang theo vàng miếng qua cửa khẩu

Trong khi Quyết định 1165 cho phép cá nhân được mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng không quá 1kg thì Thông tư 11 cấm hoàn toàn việc mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Cụ thể, theo qui định tại Điều 2 Thông tư 11, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu bằng hộ chiếu không được mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu, ngoại trừ vàng trang sức, mỹ nghệ. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi tái xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

Đặc biệt, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Có thể thấy, Thông tư 11 đang thể hiện sự quản lý chặt hơn với cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài. Cụ thể, nếu như Quyết định 1165 quy định cá nhân mang theo vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 3kg trở lên hoặc mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng từ 01kg trở lên phải có giấy phép của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú. Trong khi đó, theo Thông tư 11 thì hạn mức vàng được phép mang đã bị giảm đáng kể. Theo đó, cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài phải khai báo với cơ quan Hải quan trong trường hợp lượng vàng mang theo từ 300 gam đến dưới 01kg, phải có giấy phép của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan trong trường hợp mang ra nước ngoài từ 01kg vàng trở lên.

(HTH)