Ký kết quy chế phối hợp về công tác thi hành cho TCTD

Chiều ngày 17/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Bộ Tư pháp đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành dân sự cho các tổ chức tín dụng.

Ký kết quy chế phối hợp về công tác thi hành cho TCTD.Ký kết quy chế phối hợp về công tác thi hành cho TCTD.

Theo Báo cáo khảo sát của Bộ Tư pháp, tính đến hết ngày 30/9/2014, tổng số việc phải thi hành cho tổ chức tín dụng là 13.571 việc, trong đó đã giải quyết xong 713 việc, chỉ chiếm 5,25%, số việc còn phải thi hành là 12.858 việc chiếm 94,75%.
 
Tổng số tiền còn phải thi hành là 34 nghìn 800 tỷ đồng. Nhằm đẩy mạnh công tác thi hành dân sự, Ngân hàng nhà nước và Bộ Tư pháp đã ký quy chế phối hợp gồm 03 chương 15 Điều, trong đó tập trung quy định cơ chế phối hợp trong công tác xây dựng thể chế, tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, xử lý vướng mắc, khiếu nại liên quan đến thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng. Đặc biệt, Quy chế quy định theo định kỳ hai bên phối hợp tổ chức thực hiện kiểm tra công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động ngân hàng; rà soát, tổng hợp kết quả phân loại, kết quả thi hành án, xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án, có biện pháp giải quyết cụ thể các khó khăn vướng mắc của tổ chức tín dụng phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng...
           
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết: Trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, Ngành ngân hàng đang triển khai nhiều văn bản mới cần có sự phối hợp của Bộ Tự pháp. Công tác thi hành án dân sự dù đã có tiến bộ nhưng vẫn còn bị “dồn toa” ở các địa phương (một trong những khâu ách tắc xử lý nợ xấu là ở khâu thi hành án).  Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ giúp Bộ Tư pháp và NHNN phối hợp thực hiện hiệu quả hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời sẽ tạo cơ sở phối hợp đẩy nhanh tốc độ, nâng cao hiệu quả và xử lý dứt  điểm các vụ việc thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu mà Quốc hội, Chính phủ đặt ra, qua đó góp phần mở rộng tín dụng cho nền kinh tế.

(HTH)