Lãi suất đang chiếm 50% chi phí của các doanh nghiệp

Theo thống kê của NHNN Việt Nam về hoạt động ngân hàng trong tuần từ 31/3 đến 4/4, lãi suất huy động VND tiếp tục ổn định so với tuần trước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và dưới 6 tháng; 6-7,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng 7,5-8,3%/năm.

Lãi suất huy động USD được các TCTD đưa về mức trần quy định của NHNN là 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.

Về lãi suất cho vay bằng VND, các TCTD nghiêm túc thực hiện quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN. Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 8%/năm theo quy định của NHNN, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9-10,5%/năm đối với ngắn hạn; 11-12,5%/năm đối với trung và dài hạn.

Một số NHTM tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay ở mức 6-7%/năm đối với một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Mức lãi suất cho vay xấp xỉ 10%/năm, dù thấp hơn rất nhiều so với trước đây nhưng vẫn là cao đối với khả năng của nhiều DN. Hiện tại, dư nợ cho vay có lãi suất trên 13%/năm chỉ còn khoảng 17-18% trong tổng dư nợ (tỷ lệ này là 31% vào cuối tháng 6/2013). Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận của các DN chỉ đạt khoảng 20%, nếu phải trả lãi ngân hàng như hiện nay và các chi phí khác thì lợi nhuận còn lại chẳng được bao nhiêu. Mặc dù theo Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất này đã tương đương lãi suất giai đoạn 2005 song cũng cần thấy nền kinh tế vài năm trở lại đây không thể thuận lợi như thời kỳ trước.

Ngân hàng Nhà nước cũng để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục nỗ lực kêu gọi các NHTM tiếp tục giảm lãi suất của các khoản cho vay mới và các khoản cho vay cũ để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giảm lãi suất phải thực hiện trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất giữa TCTD và khách hàng.

Trong tuần, lãi suất cho vay USD vẫn ổn định, hiện lãi suất phổ biến ở mức 4-7%/năm, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 4-6%/năm, 5,5-7%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay phổ biến của TCTD đối với khách hàng cụ thể như sau:

Đơn vị: %/năm

Nhóm NHTM

Đối tượng

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

 

NHTM

Nhà nước

 

 

VND:

- Sản xuất kinh doanh thông thường

9,0-10,0

10,5-11,5

- Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao   

 

7,0-8,0

 

 

10,0-11,0

USD:

4,0-5,0

6,0-6,5

NHTM

cổ phần

VND:

- Sản xuất kinh doanh thông thường

 

 

9,5-11,0

 

 

11,0-12,5

- Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao   

 

 

8,0

 

10,0-12,0

USD:

5,0-6,0

6,5-7,0

(T.Hương)