Lãi suất giao dịch VND thị trường liên ngân hàng có xu hướng tăng

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ác giao dịch VND thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 13/6 - 27/6/2014 chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm,1 tuần và 2 tuần, trong đó, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường có xu hướng tăng ở đa số các kỳ hạn.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ từ 23/6 – 27/6/2014 bằng VND đạt xấp xỉ 153.081 tỷ đồng, bình quân khoảng 30.316 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 82.616 tỷ đồng, bình quân khoảng 16.523 tỷ đồng/ngày.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 36% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 30%) và 2 tuần (chiếm 11%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn, qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với tỷ trọng lần lượt chiếm 51%, 20% và 9% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường có xu hướng tăng ở đa số các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm đến 1 tháng dao động trong khoảng 2,19% -3,38%/năm, tăng từ 0,05% - 0,27%/năm so với tuần từ 16 - 20/06/2014. Còn các giao dịch bằng USD: lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn từ qua đêm đến 3 tháng dao động trong khoảng 0,20% - 1,28%/năm, giảm từ 0,01% - 0,34%/năm so với tuần từ 16 - 20/06/2014.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:

                                                                                                                        Đơn vị: %/nămQua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

2,19

2,78

2,88

3,38

4,52

5,77

-

USD

0,20

0,46

0,51

0,62

1,28

0,65

-

Trong tuần từ 23/6 – 27/6/2014, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ trong 2 ngày đầu tuần 23-24/6 so với cuối tuần trước đó và có xu hướng ổn định đến cuối tuần. Tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương ngày đầu tuần ở mức 21.295/21.295/21.355 VND/USD, sau đó tăng nhẹ lên mức 21.300/21.300/21.360 VND/USD vào ngày 24/6 và ổn định đến cuối tuần (thấp hơn tỷ giá trần quy định của NHNN). Diễn biến tỷ giá trong tuần cho thấy thị trường tiếp tục duy trì sự ổn định sau khi NHNN điều chỉnh tỷ giá.

(HTH)