Lãi suất giao dịch VND thị trường liên ngân hàng tăng ở tất cả các kỳ hạn

Theo Báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 21/10 – 25/10/2013 bằng VND đạt xấp xỉ 119.975 tỷ đồng, bình quân khoảng 23.995 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 58.814  tỷ đồng, bình quân khoảng 11.762 tỷ đồng/ngày.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong tuần, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tổng doanh số của các kỳ hạn này bằng VND đạt khoảng 79.299 tỷ đồng tỷ đồng, tương đương 66% tổng doanh số VND. Các giao dịch USD tập chung chủ yếu vào kỳ hạn qua đêm với doanh số của kỳ hạn này bằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 30.790 tỷ đồng, tương đương khoảng 52% tổng doanh số USD.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường ở tất cả các kỳ hạn đều tăng so với tuần trước. Trong đó, mức tăng của các kỳ hạn ngắn (từ qua đêm đến dưới 1 tháng) từ 0,77% đến 1%; mức tăng của các kỳ hạn còn lại từ 0,07% đến 2,25%. Trong kỳ, không phát sinh giao dịch VND kỳ hạn 9 tháng và trên 12 tháng, giao dịch kỳ hạn 12 tháng phát sinh rất ít (75 tỷ đồng).

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 2 tuần, 2 tháng và 12 tháng có xu hướng giảm nhẹ; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại xu hướng tăng so với tuần trước. Mức giảm của các kỳ hạn từ 0,04% đến 0,34%/năm; mức giảm của các kỳ hạn từ 0,02% đến 0,30%. Trong kỳ, không phát sinh giao dịch USD kỳ hạn 9 tháng và trên 12 tháng.

(HTH)