Lãi suất giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng tăng ở hầu hết kỳ hạn

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các giao dịch VND thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 4/8 - 8/8/2014 tập trung vào kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 111.145 tỷ đồng, bình quân khoảng 22.229 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 71.003 tỷ đồng bình quân khoảng 14.201  tỷ đồng/ngày.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 44% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 29%) và 2 tuần (chiếm 13%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt chiếm 49% và 19% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn dưới 3 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm trong tuần là 2,95 %/năm, tăng 0,88%/năm so với tuần từ 28/7 - 01/8/2014; lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần tăng 0,51%/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng tăng 0,24%/năm. Tuy nhiên, lãi suất bình quân ở kỳ hạn 6 và 9 tháng giảm ở mức tương ứng là 0,2%/năm và 0,65%/năm so với tuần trước.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm, trong khi đó lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại tăng. Cụ thể, lãi suất bình quân của các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 0,02% và 0,03%/năm so với tuần từ 28/7 - 01/8/2014, lãi suất bình quân của các kỳ hạn 1tháng, 3 tháng và 6 tháng tăng lần lượt 0,09%, 0,02% và 0,05%/năm.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:

Đơn vị: %/nămQua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

2,95

3,15

3,33

3,49

4,15

 6,05

5,00

USD

0,18

0,37

0,45

0,59

1,22

2,13

-

Trong tuần qua, tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm. Tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) ngày đầu tuần ở mức 21.200/21.200/21.250 VND/USD (không đổi so với ngày cuối tuần trước), sau đó giảm xuống mức 21.185/21.185/21.235 VND/USD vào ngày cuối tuần.

(T.Hương)