Lãi suất giao dịch VND và USD thị trường liên ngân hàng tăng ở đa số kỳ hạn

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê trong tuần từ 31/3 - 4/4/2014, lãi suất giao dịch bằng VND bình quân trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng tăng ở đa số các kỳ hạn.

Lãi suất giao dịch VND và USD thị trường liên ngân hàng tăng ở đa số kỳ hạn

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 124.013 tỷ đồng, bình quân khoảng 24.803 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 72.551 tỷ đồng, bình quân khoảng 14.510 tỷ đồng/ngày.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 46% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 25%) và 2 tuần (chiếm 12%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng với tỷ trọng lần lượt chiếm 51%, 18% và 9% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường có xu hướng tăng ở đa số các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn từ qua đêm đến 1 tháng dao động trong khoảng 2,25% - 3,26%/năm, tăng từ 0,28 - 0,82%/năm so với tuần từ 24-28/3/2014.

Tương tự, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường với các giao dịch bằng USD cũng có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm đến 6 tháng dao động trong khoảng 0,27% - 2,1%/năm, tăng từ 0,01 - 0,84%/năm so với tuần từ 24-28/3/2014.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:

                                                                                                                        Đơn vị: %/nămQua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

2,25

2,57

2,70

3,26

4,68

5,05

-

USD

0,27

0,51

0,56

0,52

1,20

2,10

-

Trong tuần qua, thị trường ngoại hối diễn biến ổn định, thanh khoản của thị trường tốt.  Thời điểm cuối tuần, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 21.080/21.120 VND/USD.

(HTH)