Lãi suất huy động VND giảm nhẹ

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động VND của khối Ngân hàng Thương mại (NHTM) nhà nước trong tuần từ 15/7 - 19/7/2013 có xu hướng giảm nhẹ khoảng 0,5 - 1%/năm, các khối ngân hàng khác tiếp tục xu hướng ổn định.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giảm từ 0,5-1%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng và 12 tháng: kỳ hạn 1 tháng giảm từ 6%/năm xuống 5%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm từ 8%/năm xuống 7,5%/năm. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất các kỳ hạn: kỳ hạn từ 1-2 tháng giảm từ 6,5%/năm xuống 6%/năm, kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ 7%/năm xuống 6,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,5%/năm xuống 7%/năm. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam điều chỉnh giảm 0,5-1%/năm đối với kỳ hạn từ 1-2 tháng: Lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm từ 6%/năm xuống 5%/năm, 2 tháng là 6,5%/năm xuống 6%/năm.

Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động của các NHTM nhà nước phổ biến ở mức từ 1-1,2%/năm đối với không kỳ hạn, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 5-6,5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6,5-7%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 7,5-8%/năm. Đối với nhóm NHTM cổ phần, lãi suất huy động không kỳ hạn khoảng 1,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 6,5-7%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 7-8%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 8-9%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động USD ổn định so với tuần trước đó. Hiện nay, lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1,25%/năm đối với tiền gửi của dân cư.

Cũng theo NHNN, lãi suất cho vay VND trong tuần từ 15/7-19/7 tiếp tục ổn định so với tuần trước, các TCTD nghiêm túc thực hiện quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN. Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay của các NHTM Nhà nước phổ biến ở mức ở mức 7-9%/năm đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác khoảng 9-10,5%/năm đối với ngắn hạn; trung và dài hạn khoảng 11,5-12,8%/năm; trong đó, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả đã được các NHTM cho vay với mức lãi suất chỉ 6,5-7%/năm.

Đối với nhóm NHTM cổ phần, hiện lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có chênh hơn một chút so với nhóm NHTM Nhà nước khi duy trì ở mức 8-9%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phổ biến ở mức 9,5-11,5%/năm đối với ngắn hạn; trung và dài hạn khoảng 12-13%/năm.  

Lãi suất cho vay USD trong tuần phổ biến ở mức 4-7%/năm, trong đó, các NHTM Nhà nước là 4- 5%/năm đối với đối với ngắn hạn, 6-7%/năm đối với trung và dài hạn; các NHTM cổ phần khoảng 5-6%/năm đối với ngắn hạn, 6,5-7%/năm đối với trung và dài hạn.

(HTH)