Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn ngắn

Theo báo cáo của các TCTD qua hệ thống báo cáo thống kê, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 17/6 – 21/6/2013 bằng VND đạt xấp xỉ 98.212 tỷ đồng, bình quân khoảng 19.642 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 49.209 tỷ đồng, bình quân khoảng 9.842 tỷ đồng/ngày.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong kỳ, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với tổng doanh số của các kỳ hạn này bằng VND đạt khoảng 85.125 tỷ đồng, tương đương 87% tổng doanh số VND. Các giao dịch USD chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm, với doanh số của kỳ hạn này bằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 31.550 tỷ đồng, tương đương khoảng 64% tổng doanh số USD.

Cũng theo các TCTD, lãi suất giao dịch bình quân VND tuần này giảm đối với các kỳ hạn 2 tuần, 3 tuần, 2 tháng, 3 tháng và 12 tháng; với các mức giảm chủ yếu từ 0,09% (kỳ hạn 2 tuần) đến 0,70% (kỳ hạn 12 tháng), riêng kỳ hạn 2 tháng có mức giảm 2,41%. Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng, với các mức tăng từ 0,01% (kỳ hạn 1 tháng) đến 0,24% (kỳ hạn trên 12 tháng), riêng kỳ hạn 9 tháng lãi suất tăng 2,00% so với kỳ trước. Tuy nhiên, các giao dịch kỳ hạn từ 9 tháng trở lên phát sinh không đáng kể. Lãi suất giao dịch bình quân qua đêm VND tuần này hiện ở mức 0,96%/năm. Các kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tháng, lãi suất dao động từ 1,27% (kỳ hạn 1 tuần) đến 4,90% (kỳ hạn 3 tháng).

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân  tuần này giảm đối với các kỳ hạn 2 tuần, 3 tuần và 6 tháng, với các mức giảm lần lượt là 0,06%, 0,49% và 0,22%. Các kỳ hạn 1 tuần và từ 1 tháng đến 3 tháng, lãi suất bình quân tăng, với các mức tăng từ 0,02% (kỳ hạn 1 tuần) đến 0,55% (kỳ hạn 2 tháng). Riêng kỳ hạn qua đêm, lãi suất giao dịch bình quân không đổi so với kỳ trước. Lãi suất giao dịch bình quân qua đêm USD tuần này hiện ở mức 0,19%/năm. Các kỳ hạn còn lại lãi suất bình quân phổ biến dao động từ 0,39% (kỳ hạn 2 tuần) đến 1,74%/năm (kỳ hạn 3 tháng). Trong tuần, không phát sinh giao dịch USD kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng; các giao dịch kỳ hạn 2 tháng, 6 tháng và trên 12 tháng phát sinh không đáng kể.

(HTH)