Lãi suất liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn

Theo báo cáo của các TCTD, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 4/3-8/3 bằng VND đạt xấp xỉ 73.612 tỷ đồng, bình quân khoảng 14.722 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 43.819 tỷ đồng, bình quân khoảng 8.764 tỷ đồng/ngày.

Ảnh: TH.Ảnh: TH.

Trong tuần, các giao dịch liên ngân hàng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và 1 tuần; với tổng doanh số của các kỳ hạn này bằng VND đạt khoảng 57.937 tỷ đồng, tương đương 79%  tổng doanh số VND; bằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 35.293  tỷ đồng, tương đương khoảng 81% tổng doanh số USD.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân VND tuần này giảm đối với kỳ hạn 1 tháng và 6 tháng, với các mức giảm lần lượt là 0,10% và 0,38%. Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng; trong đó các kỳ hạn từ qua đêm đến 2 tuần, lãi suất bình quân tăng từ 0,60% (kỳ hạn 1 tuần) đến 0,83% (kỳ hạn qua đêm); kỳ hạn 3 tuần, 2 tháng và 3 tháng, lãi suất bình quân tăng nhẹ; riêng kỳ hạn 12 tháng lãi suất bình quân tăng 4,25%, tuy nhiên, các kỳ hạn từ 6 tháng trở giao dịch phát sinh không đáng kể. Trong tuần, không phát sinh giao dịch VND kỳ hạn trên 12 tháng.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân USD tuần này giảm đối với kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng, với các mức giảm lần lượt là 0,15% và 0,06%. Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng với các mức tăng từ 0,02% (kỳ hạn 3 tháng) đến 0,37% (kỳ hạn 2 tuần). Trong tuần không phát sinh giao dịch USD kỳ hạn từ 9 tháng trở lên; các giao dịch kỳ hạn 3 tuần và 2 tháng phát sinh không đáng kể.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tại thời điểm đầu tuần từ 4/3-8/3, tỷ giá có xu hướng tăng. Ngày 5/3/2012, NHNN đã thực hiện điều chỉnh giảm giá bán ra USD của NHNN về mức 20.950 VND/USD và thực hiện bán can thiệp tại mức giá này.Thị trường đã bình ổn trở lại. Các tổ chức tín dụng tích cực bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thanh khoản của toàn hệ thống tương đối tốt, các tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ khách hàng. Hiện, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh khoảng 20.900/ 20.960đ/USD.

(HTH)