Lãi suất Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hộ nghèo vay còn khá cao?

Có ý kiến cho rằng, hiện nay, lãi suất Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hộ nghèo vay vốn còn khá cao, nhất là cho vay trung hạn, trong khi đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn do những tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu. Thủ tục vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh còn phức tạp, cần đơn giản hoá tạo thuận lợi cho người dân.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đối với vấn đề này, Bộ Tài chính cho hay, ngày 04/10/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo). Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay 18 chương trình tín dụng chính sách, trong đó có 04 chương trình nhận uỷ thác của các tổ chức quốc tế, số còn lại 14 chương trình thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với các đối tượng khác nhau, cơ chế tín dụng khác nhau, nguồn vốn khác nhau và các mức lãi suất cho vay khác nhau, cụ thể: 3 chương trình cho vay với lãi suất 0%/năm (chủ yếu cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo tại 62 huyện nghèo); 2 chương trình cho vay với lãi suất 3%/năm (cho vay làm nhà ở); 5 chương trình cho vay với lãi suất 7,8%/năm (cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, cho vay học sinh, sinh viên,...); 4 chương trình cho vay với lãi suất 10,8%/năm (cho vay thương nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường,...).

Như vậy, so với mức lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại năm 2011 bình quân khoảng 18,2%/năm thì mức lãi suất cho vay hiện nay tại Ngân hàng Chính sách xã hội chủ yếu ở mức 7,8%/năm là đã thực hiện được chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo. Điều này thể hiện sự cố gắng hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong việc bố trí nguồn vốn để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.   

Về thủ tục vay vốn, cùng với quá trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, trong những năm qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã không ngừng cải tiến, giảm bớt quy trình, thủ tục vay vốn, người vay không phải thế chấp tài sản, phương thức chuyển tải vốn thuận lợi như: tổ chức việc giao dịch tại xã (người vay vốn, trả nợ, trả lãi, gửi tiền tiết kiệm tại xã) vào ngày cố định hàng tháng (kể cả thứ 7, chủ nhật) đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng và có trách nhiệm trong việc trả nợ nên tỷ lệ thu hồi nợ và lãi đạt cao, nợ quá hạn thấp. Ngoài ra, trong năm 2011 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 về việc đơn giản hoá thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó tập trung đơn giản hoá hồ sơ, quy trình, thủ tục cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính kính đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An và các cử tri quan tâm giám sát Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010 của Chính phủ.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu hoàn chỉnh lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách cho phù hợp nhằm đảm bảo chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước và các hộ gia đình vay vốn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

(Khánh Huyền)