Lãi suất thị trường liên ngân hàng giảm ở nhiều kỳ hạn

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng (TCTD), tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 27/5 - 31/5/2013 bằng VND đạt xấp xỉ 76.290 tỷ đồng, bình quân khoảng 15.258 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 54.867 tỷ đồng, bình quân khoảng 10.973 tỷ đồng/ngày.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong tuần, các giao dịch liên ngân hàng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và 1 tuần; với tổng doanh số của các kỳ hạn này bằng VND đạt khoảng 59.738 tỷ đồng, tương đương 78% tổng doanh số VND; bằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 43.993 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% tổng doanh số USD.

Cũng theo các TCTD, lãi suất giao dịch bình quân đối với các giao dịch bằng VND trong tuần từ 27/5 - 31/5/2013 tiếp tục có xu hướng giảm ở các kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tuần và từ 3 tháng đến 12 tháng. Trong đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng giảm lần lượt 1,31% và 2,35%; các kỳ hạn còn lại có các mức giảm từ 0,10% (kỳ hạn 3 tuần) đến 0,84% (kỳ hạn 9 tháng). Riêng chỉ có lãi suất giao dịch bình quân kỳ hạn qua đêm tăng nhẹ 0,11%; các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và trên 12 tháng, lãi suất bình quân có các mức tăng từ 0,46% đến 0,75%. Trong tuần, các giao dịch VND kỳ hạn 12 tháng phát sinh không đáng kể.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân tuần này giảm đối với các kỳ hạn qua đêm, 3 tuần và 2 tháng, với các mức giảm lần lượt là 0,02%, 0,17% và 0,89%. Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng, với các mức tăng từ 0,03% (kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng) đến 0,32% (kỳ hạn 6 tháng). Trong tuần, không phát sinh giao dịch USD kỳ hạn 12 tháng và trên 12 tháng; các giao dịch kỳ hạn 9 tháng phát sinh không đáng kể.

Còn riêng thị trường ngoại hối, nếu như đầu tuần, tỷ giá giao dịch trên thị trường có biến động nhẹ thì sau đó, tỷ giá giao dịch đã có xu hướng giảm, trạng thái ngoại tệ được cải thiện, thanh khoản toàn hệ thống tốt. Tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại ngày cuối tuần - 31/5 phổ biến quanh mức 20.980/ 21.030 VND/USD.

(HTH)