Lãi suất tiếp tục “ổn định” ở mức cao

Theo báo cáo của các Tổ chức tín dụng (TCTD) lên Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất huy động VND tuần từ 4/3 - 8/3/2013 tiếp tục ổn định so với tuần trước đó, tuy nhiên, mức lãi suất này vẫn ở mức quá cao với doanh nghiệp.

Ảnh: TH.Ảnh: TH.

Hiện nay, lãi suất của TCTD phổ biến ở mức 1-2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 7,8-8%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khoảng 10-11%/năm (một số NHTM cổ phần có quy mô nhỏ vẫn duy trì lãi suất huy động khoảng 12%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng). Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.

Lãi suất cho vay VND theo đó cũng ổn định so với tuần trước đó. Hiện nay, lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 9-12%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác phổ biến ở mức 11-15%/năm đối với ngắn hạn, 14,6-17,5%/năm đối với trung và dài hạn. Có doanh nghiệp chịu lãi vay 15-18%, cao hơn cả lợi nhuận có được trong năm qua nên chẳng mấy ai dám gõ cửa ngân hàng.

Một thực tế nữa là thị trường đang duy trì 2 mức lãi suất khác nhau, theo đó, các NHTM Nhà nước luôn áp dụng lãi suất thấp hơn nhóm NHTM Cổ phần, tuy nhiên, điều kiện để các ngân hàng thuộc nhóm NHTM Nhà nước cũng ngặt nghèo hơn cả. CAụ thể, với các NHTM Nhà nước, lãi suất ngắn hạn với sản xuất kinh doanh thông thường là 11,0-15,0%/ năm, trung và dài hạn là 14,6-16,5%/năm. Cho vay với lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao lần lượt ở mức 9,0-12,0%/ năm và 14,6-16,0%/ năm.

Hiện các NHTM cổ phần đang duy trì mức lãi suất 12,0-15,0%/năm và 16,0-17,5%/năm đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường, còn các lĩnh vực ưu tiên hiện được áp dụng mức 11,0-12,0%/năm đối với ngắn hạn và 15,0-16,5%/năm với kỳ hạn trung và dài.

NHNN cũng cho biết, lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 5-7%/năm đối với ngắn hạn; 6-8,5%/năm đối với trung và dài hạn. Cụ thể, các NHTM Nhà nước đang duy trì mức lãi suất 5,0-6,0%/ năm và 6,0-7,5%/ năm đối với cho vay ngắn hạn và trung-dài hạn.

(HTH)