Lao động Hàn Quốc có thể chuyển tiền qua Agribank và NongHyupBank

Ngày 25/02, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và NongHyup Bank  ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển tiền cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Agribank và NongHyup Bank  ký thỏa thuận hợp tác chuyển tiền cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Agribank và NongHyup Bank ký thỏa thuận hợp tác chuyển tiền cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo nội dung của thỏa thuận hợp tác, NongHyup Bank sẽ cung cấp dịch vụ chuyển tiền an toàn, nhanh và thuận tiện (như dịch vụ chuyển tiền kiều hối tự động) cho Người lao động Việt Nam và có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, sử dụng Agribank như ngân hàng đối tác ưu tiên để chuyển tiền về Việt Nam. Agribank cho vay Người lao động Việt Nam theo các chính sách tín dụng hiện hành của Agribank. 

Bên cạnh đó, NongHyup Bank  và Agribank sẽ phối hợp giới thiệu và hướng dẫn người lao động Việt Nam mở tài khoản và duy trì tài khoản trả lương tại NongHyup Bank  cho đến khi thanh toán hết khoản nợ vay theo chính sách tín dụng của Agribank. Thông qua mạng lưới chi nhánh NongHyup Bank tại Hàn Quốc, NongHyup Bank  sẽ hướng dẫn và khuyến khích người lao động Việt Nam chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam thông qua Agribank.

Agribank và NongHyup Bank  là hai ngân hàng có nhiều điểm tương đồng về cơ cấu, định hướng kinh doanh cũng như quy mô hoạt động; Hai ngân hàng đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là những ngân hàng có vai trò chủ chốt trong nền kinh tế hai nước.

Tại thị trường Việt Nam, Agribank là một trong những định chế tài chính lớn và tốt nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực chuyển tiền kiều hối.Thị phần kiều hối tăng đều qua các năm, chiếm khoảng 12% tổng thị phần cả nước, nếu tính riêng kiều hối từ người đi xuất khẩu lao động thì Agribank chiếm thị phần lớn nhất, đặc biệt tại các địa bàn có nhiều lao động xuất khẩu nhất cả nước như Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An...Không chỉ cung cấp dịch vụ chuyển tiền, Agribank còn hỗ trợ người xuất khẩu lao động thông qua việc cho vay vốn chi trả chi phí đi xuất khẩu, phối hợp với Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Hiệp hội xuất khẩu lao động, Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) cung cấp tài liệu, tổ chức đào tạo cho người chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

(HTH)