LS giao dịch VND liên ngân hàng tăng ở hầu hết kỳ hạn

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, các giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 24/3 - 28/3/2014 chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 35% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 25%) và 2 tuần (chiếm 15%) và lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với các giao dịch bằng VND có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 110.245 tỷ đồng, bình quân khoảng 22.049 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 100.142 tỷ đồng, bình quân khoảng 20.028 tỷ đồng/ngày.

Các giao dịch VND trong tuần từ 24/3 - 28/3/2014 chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 35% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 25%) và 2 tuần (chiếm 15%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng với tỷ trọng lần lượt chiếm 55%, 14% và 12% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Cũng theo các TCTD, lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với các giao dịch bằng VND có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn từ qua đêm đến 3 tháng dao động trong khoảng 1,66% - 4,76%/năm với mức tăng từ 0,04 - 0,77%/năm. 

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường có xu hướng tăng ở kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và giảm ở hầu hết các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần tăng 0,01% và 0,03%/năm; các kỳ hạn dưới 6 tháng còn lại, lãi suất bình quân dao động trong khoảng 0,48% - 1,26%/năm với mức giảm từ 0,02 - 0,79%/năm.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:

                                                                                                                        Đơn vị: %/nămQua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

1,66

2,22

2,38

2,98

4,76

-

-

USD

0,21

0,44

0,48

0,51

1,03

1,26

-

 
Trong tuần qua, thị trường ngoại hối và tỷ giá diễn biến ổn định. Thanh khoản của thị trường tốt. Thời điểm cuối tuần, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 21.080/ 21.120 VND/USD.
 
(HTH)