LS giao dịch VND thị trường liên ngân hàng tăng ở một số kỳ hạn ngắn

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ từ 10/3 - 14/3/2014 bằng VND đạt xấp xỉ 102.629 tỷ đồng, bình quân khoảng 20.526 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 100.484 tỷ đồng, bình quân khoảng 20.097 tỷ đồng/ngày.

LS giao dịch VND thị trường liên ngân hàng tăng ở một số kỳ hạn ngắn

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 34% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 26%) và 2 tuần (chiếm 16%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với tỷ trọng lần lượt chiếm 58%, 17% và 12% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với các giao dịch bằng VND có xu hướng tăng ở một số kỳ hạn ngắn và giảm ở các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn dưới 1 tháng dao động trong khoảng 2,21% - 2,66%/năm với mức tăng 0,03 - 0,2%/năm. Lãi suất các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên đều có xu hướng giảm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường của hầu hết các kỳ hạn có xu hướng giảm nhẹ, lãi suất các kỳ hạn từ qua đêm đến 6 tháng dao động trong khoảng 0,2%/năm - 1,00%/năm.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần từ 10/3 - 14/3 cụ thể như sau:

                                                                                                                        Đơn vị: %/nămQua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

2,21

2,51

2,66

3,26

5,03

5,72

-

USD

0,20

0,41

0,50

0,54

0,91

1,00

-

Trong tuần qua, thị trường ngoại hối và tỷ giá diễn biến ổn định. Thanh khoản của thị trường tốt. Thời điểm cuối tuần, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 21.080/ 21.120 VND/USD.

(HTH)