Lượng tiền giả thu giữ qua Ngân hàng và Kho bạc giảm mạnh

Theo thống kê của Cục Phát hành và Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước trong năm 2012 giảm 29,2% so với năm 2011.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đặc biệt, so sánh với năm 2010, lượng tiền giả thu giữ được giảm 46,08%. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, lượng tiền giả thu giữ có xu hướng giảm dần.

Qua theo dõi, các loại tiền giả xuất hiện sau thường tinh vi hơn nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy các loại tiền giả polymer từ khi xuất hiện đến nay có thể nhận biết được bằng tay và mắt thường khi kiểm tra các đặc điểm bảo an dành cho công chúng. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro về tiền giả, NHNN khuyến nghị người sử dụng tiền cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và nên tạo thói quen kiểm tra đồng tiền khi thực hiện giao dịch bằng tiền mặt.

(HTH)