Maritime Bank miễn phí chuyển tiền nộp ngân sách nhà nước

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) vừa cho biết, Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nộp ngân sách nhà nước và bảo lãnh thuế xuất, nhập khẩu online.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, từ ngày 17/4 đến 17/8/2013, Maritime Bank sẽ miễn phí chuyển tiền nộp ngân sách nhà nước, miễn phí nhận ngoại tệ chuyển đến, đồng thời giảm 20% phí chuyển tiền quốc tế bằng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Ngoài ra, các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này tại Maritime Bank sẽ được xem xét cấp hạn mức thấu chi để thanh toán các loại phí, thuế nộp ngân sách nhà nước và được miễn 100% phí chuyển khoản khi sử dụng tài khoản thanh toán M-Business Gold.

Còn đối với các loại thuế xuất, nhập khẩu, Maritime Bank phối hợp với Tổng cục Hải quan thực hiện bảo lãnh và thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng phương thức điện tử.

Với phương thức này, doanh nghiệp sẽ được thông quan hàng hóa ngay cả khi chưa có tiền nộp thuế, tận dụng được tiền thuế phải nộp trong thời hạn bảo lãnh thuế để bổ sung nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh...

(KD)