MB Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngày 26/9, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn hơn 11.256 nghìn tỷ đồng. 

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ từ 10.625.000.000.000 đồng lên 11.256.250.000.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông MB ngày 24/4/2013 và Nghị quyết Hội đồng quản trị MB ngày 21/8/2013.

NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị MB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, MB phải có văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo về kết quả thực hiện việc thay đổi mức vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi qua NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội. Đồng thời, MB có các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng tại Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông MB thông qua.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(HTH)