MB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

NHNN chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ từ 11.256.250.000.000 đồng lên 11.593.937.500.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của MB.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đó là nội dung được nêu tại văn bản số 6034/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2014 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Theo đó, NHNN chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ từ 11.256.250.000.000 đồng lên 11.593.937.500.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của MB theo phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông MB số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014 và Nghị quyết Hội đồng quản trị MB số 36/NQ-MB-HĐQT –TT ngày 13/6/2014.

MB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, MB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). Bên cạnh đó, MB phải có các giải pháp thực hiện tăng trưởng tín dụng trên cơ sở đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Thống đốc NHNN về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong từng thời kỳ.

Văn bản này có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ của MB chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(HTH)