MB được mở thêm văn phòng đại diện tại Nga

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa nhận được các văn bản chấp thuận của NHNN Việt Nam về việc chấp thuận cho MB thành lập 10 Chi nhánh, 24 Phòng Giao dịch và 01 Văn phòng đại diện.

MB được mở thêm văn phòng đại diện tại Nga

Cụ thể, văn phòng đại diện sẽ được mở tại Moscow, Liên Bang Nga với tên văn phòng là MB Russia. Đồng thời, MB sẽ thành lập thêm 3 chi nhánh tại Tp. HCM và 1 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Bình.

MB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký , đăng báo đối với chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và phải thực hiện khai trương trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Với việc thành lập thêm 10 chi nhánh, mạng lưới chi nhánh của MB sẽ tăng thêm từ 65 chi nhánh lên 75 chi nhánh.

(Thúy Ngà)