MB được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là tổ chức tín dụng duy nhất được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” nhờ đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động từ năm 2005 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MB được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Thiếu tướng, TS.Lê Công, Tổng Giám đốc MB cho biết, trong giai đoạn 2005-2015, cán bộ công nhân viên MB đã liên tục phấn đấu với quyết tâm cao luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tốc độ tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu cơ bản hàng năm đạt từ 40% đến 50%. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, trong bối cảnh kinh tế quốc tế và trong nước hết sức khó khăn thách thức, MB đã thích ứng tốt với những biến đổi của thị trường. 

Theo số liệu hợp nhất, (tính đến tháng 9/2015), các chỉ tiêu cơ bản của MB đều đạt tốc độ tăng trưởng bền vững. Cụ thể, tổng tài sản của MB đã tăng từ 8.432 tỉ đồng lên 207.978 tỉ đồng; huy động vốn từ 7.047 tỉ đồng lên 174.526 tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay từ 4.470 tỉ đồng lên 113.701 tỉ đồng. Vốn điều lệ tăng từ 450 tỉ đồng lên 16.000 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế từ mức 149 tỉ đồng lên 3.174 tỉ đồng khi kết thúc năm 2014. Dự kiến năm 2015, MB cũng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm.

MB cũng được đánh giá là ngân hàng tiên phong trong quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế. Năm 2007, đơn vị đã xây dựng thành công hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, trở thành ngân hàng TMCP đầu tiên áp dụng phân loại nợ theo xếp hạng khách hàng được Ngân hàng Nhà nước công nhận. 

Năm 2014, MB được NHNN lựa chọn là một trong 10 ngân hàng đầu tiên triển khai áp dụng chuẩn mực Basel 2 và luôn tiên phong ứng dụng các trụ cột Basel 2 vào thực tiễn ngân hàng. MB luôn kiểm soát nợ xấu theo đúng quy định của NHNN, tỉ lệ nợ xấu đến hết tháng 11/2015 là 1,7%

Với các mặt hoạt động kinh doanh có hiệu quả, MB đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trong ngành dịch vụ tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán). MB có các hoạt động dịch vụ và sản phẩm đa dạng trên nền tảng quản trị rủi ro vượt trội, hạ tầng CNTT hiện đại, phát triển mạnh mẽ, mở rộng hoạt động trên các phân khúc thị trường mới bên cạnh thị trường truyền thống của một ngân hàng thương mại.

Sau hơn 21 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay MB được đánh giá là một định chế tài chính vững vàng, tin cậy, năng động, phát triển sáng tạo, bền vững, có uy tín cao, MB nhiều năm liền được xếp hạng A - tiêu chuẩn cao nhất do Ngân hàng Nhà nước ban hành; được Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2014), Huân chương Lao động Hạng Ba cho cá nhân Tổng Giám đốc Lê Công (năm 2014); Giải thưởng cao nhất dành cho doanh nghiệp trong hệ thống Giải thưởng chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương và nhiều năm liền được các tổ chức trong nước, quốc tế bình chọn là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững...

(T.N)