MB được tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 1775/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc MB sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để phát hành 4.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu của MB hoán đổi 8.800.000 cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) để thực hiện việc sáp nhập SDFC vào MB theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đại cổ đông bất thường MB thông qua tại Nghị quyết số 25/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2015.

MB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, MB có trách nhiệm nộp hồ sơ để nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(T.Ngà)