Mở rộng địa bàn thực hiện chi trả cá nhân qua tài khoản

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán về việc triển khai mở rộng địa bàn thực hiện chi trả cá nhân qua tài khoản.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đảm bảo chất lượng dịch vụ ATM để phục vụ tốt nhu cầu của người nhận lương, đồng thời cần có các phương án dự phòng như thành lập các Tổ trả lương bằng tiền mặt để phục vụ nhu cầu rút tiền mặt của công nhân khu công nghiệp khi đến kỳ trả lương hoặc vào những thời điểm áp lực rút tiền mặt lớn (ngày nghỉ, lễ, Tết…). Đồng thời, chỉ đạo các TCTD trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng quy trình, thủ tục thực hiện rút lương qua ATM, quy trình rà soát, khiếu nại, tránh gây khó khăn, phiền nhiễu dẫn tới bức xúc của người nhận lương và dư luận.

Mặt khác cần tăng cường kiểm tra, giám sát các TCTD trên địa bàn trong việc triển khai trả lương qua tài khoản, tránh tình trạng triển khai ồ ạt, vượt quá khả năng cung ứng dịch vụ của mạng lưới ATM; Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, TCTD trên địa bàn có biện pháp tuyên truyền, phổ biến, vận động để người hưởng lương qua tài khoản hiểu và thấy được lợi ích thiết thực của việc thực hiện, kịp thời giải đáp các thắc mắc, tạo sự đồng thuận cao khi triển khai; Báo cáo các vấn đề vướng mắc (nếu có) về NHNN để có hướng xử lý kịp thời trước thời điểm triển khai mở rộng địa bàn bắt buộc chi trả cá nhân qua tài khoản;

Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thành toán: Rà soát, tổ chức phân bổ mạng lưới ATM hợp lý. Trang bị, lắp đặt bổ sung ATM tại các địa bàn có nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện bắt buộc trả lương qua tài khoản, đảm bảo đủ điều kiện cơ sở hạ tầng, phục vụ tốt nhu cầu của người nhận lương, tránh gây bức xúc trong dư luận; Kiểm tra việc trang bị, quản lý, vận hành đối với các ATM của mình để đảm bảo an toàn và đáp ứng đầy đủ các quy định tại Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động; Làm tốt công tác chăm sóc, hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch tại ATM.

Đặc biệt, phải có biện pháp bổ sung kịp thời để phục vụ việc chi trả lưong khi ATM hỏng hoặc không đáp ứng được nhu cầu rút tiền, bằng cách tổ chức thêm điểm phát lương tại quầy gần nơi đặt ATM để khách hàng giao dịch trực tiếp, giảm tải cho ATM; Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng biện pháp ứng xử khi gặp sự cố thực hiện rút lương qua ATM của chính ngân hàng hoặc ATM của các ngân hàng liên minh, liên kết hoặc tại các điểm giao dịch của ngân hàng. Chủ động giải thích và phản hồi kịp thời các ý kiến phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng dịch vụ ATM, tránh gây hiểu lầm làm giảm lòng tin của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thanh toán của ngân hàng.

(HTH)