Mới giải ngân được gần 3.366 tỷ đồng từ gói hỗ trợ nhà ở

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, tính đến hết ngày 15/4/2014, 5 ngân hàng đã cam kết cho khách hàng cá nhân vay từ gói 30.000 tỷ là 3.365,9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 3.962 hộ gia đình, cá nhân, với số tiền 1.504 tỷ đồng. Trong đó, vay để mua nhà ở xã hội nhiều nhất, với 2.297 hộ (chiếm tỷ lệ 58% so với tổng số). Tới nay, các ngân hàng đã giải ngân cho 3.941 hộ (chiếm 99,5%) so với số hộ đã được cam kết.

Các ngân hàng cũng đã cam kết cho vay 21 dự án 1.862  tỷ đồng, trong đó Hà Nội có 4 dự án, 396 tỷ đồng, TP HCM 2 dự án, 658 tỷ đồng. 17 dự án đã được giải ngân.

Trong số khách hàng cá nhân, 54% ở Hà Nội, đã có 2.144 hộ được cam kết cho vay với số tiền là 829 tỷ đồng. Các ngân hàng đã giải ngân cho 2.139 hộ với số tiền là 496,6 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước đang kiến nghị mở rộng đối tượng được vay gói 30.000 tỷ đồng để tăng tốc độ giải ngân.

Trong khi đó, TP. HCM chỉ có có 434 hộ (11%) được cam kết cho vay 242 tỷ đồng và đã giải ngân cho 433 hộ 146 tỷ đồng...

(HTH)