Môi trường kinh doanh của các tổ chức tín dụng chưa khởi sắc

Thực trạng và môi trường kinh doanh của phần đông các tổ chức tín dụng (TCTD) trong quý II/2014 tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhưng chưa thực sự rõ nét so với quý I/2014 và chưa được như các TCTD kỳ vọng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ngày 15/7/2014, Vụ Dự báo thống kê, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh quí III/2014 của các tổ chức tín dụng, được tiến hành trong thời gian 20/5 - 09/6/2014. Đối tượng điều tra là toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là TCTD) với tổng số phiếu phát ra là 117 phiếu, số phiếu thu về là 94 phiếu (81%). Kết quả điều tra được tính toán dựa trên phương pháp cân bằng (balance method) và các TCTD được gắn trọng số dựa trên quy mô tổng tài sản, dư nợ tín dụng hoặc huy động vốn của từng TCTD tùy theo tính chất câu hỏi.

Đã có chuyển biến tích cực

Kết quả điều tra cho thấy, các TCTD kỳ vọng các chính sách của Chính phủ và của NHNN đã và sẽ tiếp tục tạo hành lang pháp lý thuận lợi, hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh của TCTD; cùng với kỳ vọng về sự phục hồi của nền kinh tế trong năm 2014, hoạt động kinh doanh của các TCTD sẽ có nhiều thuận lợi và đạt kết quả tốt hơn. Cụ thể, thực trạng và môi trường kinh doanh của phần đông các TCTD trong quý II/2014 tiếp tục có chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự rõ nét so với quý I/2014 và chưa được như các TCTD kỳ vọng. Nhận định về triển vọng kinh doanh trong thời gian tới, 68-71% TCTD kỳ vọng xu hướng cải thiện sẽ diễn ra trong quý III/2014 và trong cả năm 2014, nhưng vẫn còn 5,3% TCTD tỏ ra lo ngại về khả năng suy giảm tình hình kinh doanh trong cả năm 2014 so với năm 2013.

Hầu hết các TCTD đánh giá, các yếu tố nội tại trong quý II/2014 diễn biến ổn định, tích cực, và dự kiến tiếp tục cải thiện trong cả năm 2014. Trong quý II/2014, các TCTD có xu hướng tập trung nguồn lực vào củng cố chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như cải tiến sản phẩm và nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Trong nhóm yếu tố khách quan, các yếu tố quản lý, điều hành của NHNN như chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá, cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN đang được các TCTD đánh giá là có nhiều cải tiến nhất và tác động tích cực đến tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng được đánh giá là chưa có nhiều thay đổi, trong khi cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD vẫn phục hồi chậm.

Trong khi đó, trên 70% các TCTD nhất quán nhận định, rủi ro của các nhóm khách hàng hiện đang ở mức “bình thường”, nhìn chung không có biến động nhiều trong quý II/2014 cũng như trong những quý tiếp theo. Đặc biệt, nhóm khách hàng là “các TCTD khác” được đánh giá có mức rủi ro thấp nhất và được kỳ vọng tiếp tục giảm rủi ro trong quý III/3014 cũng như cả năm 2014. Nhóm khách hàng là các “doanh nghiệp nhà nước” được đánh giá là tiếp tục có chuyển biến tích cực theo hướng giảm rủi ro. 

Kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong quý III

Hầu hết các TCTD cho biết, đã và dự kiến sẽ tiếp tục giữ nguyên hoặc giảm nhẹ mức giá bình quân sản phẩm dịch vụ trong quý II, quý III và cả năm 2014, đặc biệt là lãi suất cận biên. Các TCTD nhận định, việc điều chỉnh giảm nhẹ các mức giá bình quân sản phẩm dịch vụ sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt, trên 90% TCTD nhận định, tình hình thanh khoản của họ tiếp tục duy trì ổn định hoặc cải thiện trong quý II/2014, hiện đang ở trạng thái tốt đối với cả VND và ngoại tệ, và dự kiến tiếp tục duy trì xu hướng này trong thời gian tới, đặc biệt là ở khối ngân hàng trong nước. 

Trên 80% các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị có xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ trong quý II và quý III/2014; Hơn 60% TCTD nhận định, nhu cầu của khách hàng về sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại thời điểm hiện tại ở mức “bình thường”; trên 20% TCTD nhận định ở mức “cao” và khoảng 15% TCTD nhận định ở mức “thấp”. Tuy nhiên, các TCTD kỳ vọng nhu cầu của khách hàng sẽ tiếp tục phục hồi trong quý III/2014 cũng như cả năm 2014. Cùng với đó, thị trường lao động ngành ngân hàng thời gian tới được kỳ vọng khá ổn định và diễn biến tích cực với 36,6% TCTD dự kiến tăng lao động trong khi chỉ có 2,2% TCTD dự kiến cắt giảm lao động trong quý III/2014. Tính chung cả năm 2014, 59% các TCTD dự kiến gia tăng lao động trong khi chỉ có 3,3% TCTD dự kiến cắt giảm lao động.

88% TCTD kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay VND tiếp tục duy trì ổn định hoặc giảm trong quý III/2014. Trong đó, 40-50% TCTD kỳ vọng giảm, đặc biệt là đối với lãi suất cho vay. Tính chung cả năm 2014 so với cuối năm 2013, trên 70% TCTD dự báo mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay VND đều giảm với mức giảm kỳ vọng bình quân tương ứng 1,24%/năm và 1,43%/năm. Mặt bằng lãi suất cho vay VND được hầu hết các nhóm TCTD dự báo giảm nhiều hơn mặt bằng lãi suất huy động VND trong quý III/2014 và cả năm 2014. Trong khi đó, có 90% TCTD kỳ vọng, nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay của đơn vị tiếp tục tăng trưởng dương, bình quân toàn hệ thống kỳ vọng tăng 3,4-3,6 % trong Quý III/2014 và 14,2% trong năm 2014. Trong đó, nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng VND tiếp tục được kỳ vọng tăng cao hơn so với ngoại tệ. Trong quý III và cả năm 2014, các TCTD dự báo sẽ huy động vốn được nhiều hơn từ các tổ chức kinh tế và dân cư ở các kỳ hạn 6-12 tháng thay vì chỉ tập trung ở kỳ hạn dưới 6 tháng như trước đây.

(HTH)