Năm 2013: Giải ngân 758,7 tỷ đồng gói hỗ trợ nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước  (NHNN) vừa công bố con số giải ngân gói hỗ trợ nhà ở xã hội trong năm 2013 cho 1.765 khách hàng với tổng dư nợ 758,7 tỉ đồng, tăng 61% so với cuối tháng 11/2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Nếu xét về vốn cam kết, đến hết năm 2013, các ngân hàng đã cam kết cho vay đối với 1.789 khách hàng với tổng số tiền 1.881,4 tỉ đồng.

Về lĩnh vực khách hàng cá nhân, các ngân hàng đã cam kết cho 1.777 khách hàng cá nhân vay với tổng số tiền 643 tỉ đồng. Trong đó, đã giải ngân cho 1.759 khách hàng với dư nợ 424,7 tỉ đồng. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: cam kết cho 540 khách hàng vay với số tiền 163,6 tỉ đồng, đã giải ngân cho 540 khách hàng với dư nợ 114,9 tỉ đồng.  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: cam kết cho 488 khách hàng vay với số tiền 193,9 tỉ đồng, đã giải ngân cho 488 khách hàng với dư nợ 128 tỉ đồng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: cam kết cho 539 khách hàng vay với số tiền 224,2 tỉ đồng, đã giải ngân cho 539 khách hàng với dư nợ 146,5 tỉ đồng.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam: cam kết cho 142 khách hàng vay với số tiền 41,9 tỉ đồng, đã giải ngân cho 142 khách hàng với dư nợ 29,1 tỉ đồng. Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long: cam kết cho 68 khách hàng vay với số tiền 19,5 tỉ đồng, đã giải ngân cho 50 khách hàng với dư nợ 6,2 tỉ đồng.

Về lĩnh vực khách hàng doanh nghiệp, tính đến hết 2013, NHNN đã xác nhận đăng ký của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được ký hợp đồng tín dụng với 12 doanh nghiệp với tổng số tiền cam kết 1.238 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 13,8% tổng nguồn vốn hỗ trợ nhà ở dành cho doanh nghiệp.  

Trong số vốn cam kết, đã giải ngân cho 6 doanh nghiệp (7 dự án) với số tiền là 333,9 tỉ đồng. Riêng tháng 12/2013, NHNN đã xác nhận đăng ký cho vay đối với 03 doanh nghiệp. Cụ thể,  Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng H&B, số tiền được xác nhận đăng ký là 1,7 tỉ đồng.  Công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Bạc Liêu, số tiền được xác nhận đăng ký vay là 10 tỉ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô, số tiền được xác nhận đăng ký vay từ nguồn tái cấp vốn: 101,415 tỉ đồng.

(HTH)