Năm 2014: Điều hành chính sách tiền tề hiệu quả thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu đơn vị trực thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nhằm mở rộng tín dụng có hiệu quả, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12-14%

Theo NHNN, với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, đảm bảo thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế, năm 2014, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, tín dụng tăng khoảng 12-14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Đặc biệt, NHNN sẽ tổ chức thực hiện các giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất để góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện thể chế, thanh tra, kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoạt động của hệ thống các TCTD an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của các TCTD.

Theo Chỉ thị, các đơn vị tại trụ sở chính NHNN cần tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, cần bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để chủ động điều hành các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng tín dụng theo định hướng đề ra và hỗ trợ phát triển kinh tế theo các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Theo đó, cần điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở với khối lượng, lãi suất hợp lý, phù hợp với tình hình vốn khả dụng của các TCTD, lãi suất thị trường liên ngân hàng và mục tiêu chính sách tiền tệ. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện cho vay tái cấp vốn với khối lượng, lãi suất và thời hạn hợp lý đối với các TCTD để hỗ trợ thanh khoản, cho vay hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ việc giải quyết nợ xấu và hỗ trợ phát triển kinh tế theo các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Điều hành lãi suất, tỷ giá ở mức phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam.

Hỗ trợ mở rộng tín dụng hiệu quả

Trong 2014, NHNN sẽ điều hành các giải pháp tín dụng linh hoạt phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và tạo điều kiện trong tiếp cận vốn vay ngân hàng mà cụ thể là xây dựng và thực hiện các giải pháp tín dụng theo định hướng tăng trưởng tín dụng 12-14%, phù hợp với khả năng huy động vốn của TCTD, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ các TCTD mở rộng tín dụng có hiệu quả, tác động chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn vay đối với lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay bằng ngoại tệ phù hợp với chủ trương của Chính phủ về hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế, góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Mặt khác, NHNN sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xử lý các vướng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng như hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, giải quyết các khó khăn về xử lý tài sản đảm bảo, xây dựng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp... Thêm nữa là xử lý kiên quyết, đồng bộ bằng các biện pháp tại Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD được ban hành kèm theo Quyết định 843/QĐ0TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc mua bán nợ xấu qua Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công ty này trong xử lý nợ xấu; tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoạt động an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ thực hiện các giải pháp quản lý ngoại hối nhằm quản lý hiệu quả thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá, chuyển dần quan hệ huy động - cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua - bán ngoại tệ, khắc phục tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. NHNN cũng tiếp tục thực hiện vai trò quản lý Nhà nước đối với thị trường vàng theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP để tổ chức, sắp xếp chặt chẽ thị trường vàng, đặc biệt là thị trường vàng miếng; duy trì, đảm bảo quyền sở hữu vàng hợp pháp của người dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế; phối hợp với các Bộ, ngành chức năng xây dựng các phương án huy động nguồn lực vàng trong nước để phục vụ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thị trường vàng đã hoạt động ổn định; giám sát các TCTD và áp dụng các biện pháp cần thiết để đẩy mạnh tất toán số dư cho vay vốn bằng vàng, thực hiện các quy định về cung ứng dịch vụ bảo quản vàng.

NHNN sẽ điều hòa linh hoạt lượng tiền mặt lưu thông đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế cả về cơ cấu mệnh giá, giá trị và đảm bảo tốt dự trữ tiền mặt phát hành; tăng cường các biện pháp phòng chống tiền giả, công tác thông tin, tuyên truyền, công tác phối hợp với cơ quan liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển thanh toán thẻ qua POS, triển khai sáp nhập Công ty dịch vụ thẻ Smartlink vào Công ty chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, trong năm 2014, NHNN sẽ tiến hành thí điểm mô hình thanh toán không dùng tiền mặt ở một số khu vực nông thôn, triển khai phương án xây dựng chuẩn thẻ chip nội địa.

Một trong những nhiệm vụ để thực hiện các mục tiêu trên, NHNN sẽ thực hiện tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công nghệ thông tin ngành Ngân hàng, đổi mới công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng tập trung, xây dựng kho dữ liệu thống nhất phục vụ cho điều hành chính sách tiền tệ, thanh tra giám sát từ xa của NHNN

Giảm lãi suất và tự xử lý nợ xấu

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2014 phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng và các biện pháp kiểm soát tín dụng, ưu tiên tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên. Bên cạnh đó, các TCTD tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng như cơ cấu lại thời hạn nợ, giảm lãi suất cho các khoản vay cũ, miễn giảm lãi vốn vay trên cơ sở khả năng tài chính của TCTD. Đi kèm với đó, các TCTD cần chủ động triển khai các gói sản phẩm tín dụng dựa trên các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí hoạt động cho vay, hỗ trợ khách hàng vay vốn đầu tư, sản xuất - kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, như cho vay theo chuỗi người nuôi, thu mua,  chế biến thủy sản xuất khẩu...

Mặt khác, các TCTD phải nghiêm túc các quy định về lãi suất; áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; tiết kiệm chi phí, giảm tối đa các chi phí quản lý, quảng cáo, khuyến mại và chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động của TCTD. Đồng thời, không được thu các loại phí liên quan đến khoản vay, trừ một số khoản phí theo quy định tại Thông tư 05/2011/TT-NHNN và phải áp dụng mức thu phí hợp lý đối với các khoản được thu theo quy định của pháp luật nhằm chia sẻ khó khăn đối với khách hàng vay; niêm yết công khai các loại phí và mức phí được thu theo quy định của pháp luật.

Thêm vào đó, các TCTD cần chủ động triển khai các giải pháp tự xử lý nợ xấu như đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý, thu nợ, bán nợ, tích cực trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, đồng thời, triển khai các biện pháp hạn chế nợ xấu phát sinh trong tương lai. Không được thực hiện việc cơ cấu lại nợ và các biện pháp nghiệp vụ khác để che giấu nợ xấu hoặc làm sai lệch chất lượng tín dụng. Cải thiện vững chắc khả năng thanh khoản, tăng cường năng lực tài chính, tích cực cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn theo hướng thu hẹp chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn và sử dụng vốn, tăng tỷ trọng nguồn vốn có tính ổn định cao, rà soát thoái vốn đầu tư vào những ngành, lĩnh vực phi tài chính hoặc lĩnh vực có rủi ro cao... cũng là một việc quan trọng phải làm của các TCTD trong năm 2014.

NHNN sẽ tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời những sai phạm và rủi ro gây mất ổn định để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các TCTD.

(T.Hương)