Năm 2014: Giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xuống còn 5%/năm

Đây là nội dung chính tại Quyết định số 21/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, quy định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 là 5%/năm.

Theo quy định, các ngân hàng sẽ dành một lượng vốn tối thiểu 3% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm trước để cho vay các đối tượng. Trước đó, mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng năm 2013 là 6%/năm.

(HTH)