Ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt sẽ buộc phải sáp nhập

Nhằm hướng dẫn Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 07 quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, nếu mất thanh khoản hoặc mất an toàn hoạt động, ngân hàng sẽ chịu sự kiểm soát đặc biệt hằng ngày từ NHNN và buộc phải sáp nhập, hợp nhất nếu không đủ khả năng tăng vốn điều lệ.

Tùy vào mức độ rủi ro và thực trạng tài chính, NHNN có thể giám sát dưới hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt là khoảng thời gian từ khi NHNN có quyết định đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt đến khi có quyết định chấm dứt việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD đó.

NHNN có quyền công khai danh tánh đơn vị thuộc diện kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên thời điểm, hình thức công bố sẽ do thống đốc NHNN quyết định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các giải pháp xử lý những yếu kém của TCTD này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 27/4.

(NTH)