Ngân hàng cần sớm xây dựng quy trình cấp bảo lãnh bất động sản

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng (Thông tư 07).

Ảnh min họa. Nguồn: Internet.Ảnh min họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD thực hiện một số nội dung sau:

Về hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai: Các ngân hàng thương mại được phép thực hiện hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khẩn trương ban hành các quy định nội bộ hướng dẫn thống nhất trong hệ thống triển khai thực hiện hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định tại Luật kinh doanh bất động ssarn và Thông tư 07.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cũng cần chủ động xây dựng quy trình cấp bảo lãnh, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục bảo lãnh cho các doanh nghiệp có nhu cầu được bảo lãnh để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lại, bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật kinh doanh bất động sản và Thông tư 07.

Về quy trình cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, các ngân hàng thương mại thực hiện theo quy trình sau: Chủ đầu tư và ngân hàng ký Thỏa thuận cấp bảo lãnh; Khi chủ đầu tư nhận được yêu cầu mua, thuê mua nhà cụ thể của từng khách hàng thì sẽ ký hợp đồng mua, thuê mua nhà; Trên cơ sở thỏa thuận cấp bảo lãnh, hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký với khách hàng, ngân hàng thương mại phát hành cam kết bảo lãnh (dưới hình thức thư bảo lãnh hoặc hợp đồng bảo lãnh) cho bên nhận bảo lãnh là người mua, thuê mua nhà.

Hiện, Ngân hàng Nhà nước đã có hướng dẫn tại Bảng giải đáp Thông tư 07 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước, mục Diễn đàn Ngân hàng Nhà nước. Các TCTD có thể truy cập vào địa chỉ trên để nắm thông tin. 

Được biết, hiện nay đã có 40 ngân hàng thương mại có đủ điều kiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

(T.Ngà)