Ngân hàng Chính sách nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-HĐQT về nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, kể từ ngày 01/5/2014 hộ nghèo trong cả nước được vay tối đa 50 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh.

Theo số liệu đến 31/3/2014 của Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ cho vay đối với hộ nghèo được Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đạt hơn 41 nghìn tỷ đồng. Hiện có 2,8 triệu khách hàng còn dư nợ; trên 2 triệu lượt hộ nghèo thoát nghèo; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1%; một số tỉnh, thành phố có dư nợ lớn là: Thanh Hóa gần 2.700 tỷ đồng, Nghệ An 1.975 tỷ đồng, Sơn La 1.162 tỷ đồng, Hà Nội 1.127 tỷ đồng, Quảng Nam 1.126 tỷ đồng và Bắc Giang là 1.046 tỷ đồng…

Việc nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo lần này nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước.

(HTH)