Ngân hàng Citibank, N.A được phép thành lập chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Ngày 20/02/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ký Giấp phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 53/GP-NHNN cho Ngân hàng Citibank, N.A, - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh phụ thành chi nhánh độc lập theo đề nghị của Ngân hàng Citibank, N.A.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Ngân hàng Citibank, N.A. - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh sẽ được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các sản phẩm phái sinh sau đây: Cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi; Kinh doanh, cung ứng các sản phẩm phái sinh gồm: Phái sinh lãi suất (Hoán đổi lãi suất một đồng tiền, Hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo, Hoán đổi lãi suất bắt đầu trong tương lai, Hoán đổi lãi suất cộng dồn); Phái sinh khác: tiền gửi kết hợp với yếu tố thị trường và tiền gửi song tệ ( trừ sản phẩm tiền gửi song tệ giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ).

Khi triển khai thực hiện các hoạt động nêu trên, Ngân hàng Citibank, N.A. - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh phải tuân thủ quy định hiện hành của NHNN về quản lý ngoại hối, lãi suất, huy động vốn và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

(HTH)