Ngân hàng Far East National Bank TP. Hồ Chí Minh được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5058/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn được cấp của Ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận việc Ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tăng vốn được cấp từ mức 15.000.000 USD lên 25.951.077 USD.

Ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn được cấp theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, Ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(HTH)