Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cho vay vốn chính sách nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn về việc cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội đối với các TCTD được chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, NHNN sẽ chỉ định các tổ chức tín dụng được cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách NƠXH. Lãi suất cho vay ưu đãi do NHNN xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ.

Về mức cho vay, Thông tư 25 quy định rõ, TCTD được chỉ định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay đối với khách hàng. Cụ thể, đối với xây đựng NƠXH chỉ để cho thuê: Mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phưong án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đối với xây dựng NƠXH để cho thuê mua, bán: Mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tu dự án, phuơng án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Trường hợp đầu tư xây dựng NƠXH để cho thuê mua, thời hạn cho vay tối thiểu là 10 năm và tối đa không quá 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp đầu tư xây đựng NƠXH để bán, thời hạn cho vay tối thiểu là 05 năm và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua NƠXH thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Thông tư 25/2015/TT-NHNN có hêệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015.

(T.Ngà)