Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tham gia KYC của SWIFT

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp SWIFT Việt Nam, SWIFT thông báo, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tham gia hệ thống đăng ký Hiểu biết khách hàng, gọi tắt là KYC. Đây là kho dữ liệu tập trung bao gồm một tập hợp các thông tin tiêu chuẩn về những ngân hàng đại lý được yêu cầu phải tuân thủ với KYC.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bà Đoàn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc khối tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết: "Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tham gia Đăng ký KYC, chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến cho cộng đồng của SWIFT nhằm giảm thiểu chi phí và rủi ro liên quan đến việc tuân thủ KYC. Hệ thống đăng ký KYC cho phép chúng tôi chủ động chia sẻ thông tin với các ngân hàng đại lý, tăng hiệu quả, giảm chi phí cũng như cho phép chúng tôi thực hiện các quy định KYC nhanh hơn và hiệu quả hơn".

Các ngân hàng cung cấp một bộ dữ liệu "cơ sở" và tài liệu nhất quán để SWIFT xác thực, sau đó các bên cung cấp thông tin có thể chia sẻ thông tin này với các đối tác. Mỗi ngân hàng hoàn toàn làm chủ với các thông tin của mình cũng như kiểm soát việc các cơ quan khác tiếp cận các thông tin đó. Các ngân hàng không cần trả phí cho việc đưa dữ liệu cũng như chia sẻ thông tin KYC với các ngân hàng khác thông qua Hệ thống Đăng ký. Để tối đa hóa lợi ích từ Hệ thống Đăng ký này, các ngân hàng cung cấp thông tin KYC của mình cũng như chia sẻ thông tin với các đối tác được miễn phí sử dụng trong năm 2015.

Ông Bart Claeys, Trưởng bộ phận Dịch vụ KYC của SWIFT cho biết: "Hệ thống đăng ký KYC là một dấu mốc quan trọng trong cam kết của SWIFT nhằm hỗ trợ cộng đồng tài chính tuân thủ các quy định về phòng chống tội phạm tài chính. Chúng tôi rất hài lòng về mức độ tham gia của các tổ chức vào hệ thống đăng ký này, kể cả các ngân hàng toàn cầu và khu vực cũng như cộng đồng tài chính tại các quốc gia khác nhau. Việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tham gia là điều minh chứng rõ ràng giá trị của Hệ thống Đăng ký KYC mang lại cho cộng đồng các ngân hàng đại lý, và vai trò của KYC trong việc thúc đẩy hoạt động tài chính tại các thị trường đang phát triển".

Được đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm 2014, Hệ thống đăng ký KYC bao gồm các tổ chức từ hơn 125 quốc gia, hỗ trợ việc tuân thủ quy định với con số ngân hàng đại lý thành viên ngày càng tăng trên toàn cầu. Hệ thống đăng ký KYC được điều hành bởi SWIFT và được phát triển thông qua sự hợp tác với các ngân hàng chủ chốt toàn cầu. 

(T.H)