Ngân hàng nước ngoài không được chuyển thông tin tiền gửi về Hội sở chính

Theo Cục phòng chống rửa tiền, Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở nước ngoài, các tổ chức tín dụng (TCTD) tại Việt Nam cũng là đối tượng chịu sự tác động bởi Đạo luật này.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo quy định của FATCA, các tổ chức tín dụng (TCTD) tại Việt Nam cũng là đối tượng chịu sự tác động bởi Đạo luật này. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1118/TTGSNH7 ngày 24/4/2014 và văn bản số 1818/TTGSNH7 ngày 23/6/2014 hướng dẫn các TCTD hoạt động tại Việt Nam thực hiện triển khai FATCA tại tổ chức mình.

Hiện nay, quá trình đàm phán ký kết Hiệp định song phương giữa Việt Nam với Hoa Kỳ để thực hiện FATCA đã đạt được những thỏa thuận cơ bản. Trên cơ sở những quy định mới của FATCA và kết quả của quá trình đàm phán Hiệp định song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, ngày 27/3/2015, NHNN đã có văn bản số 851/TTGSNH11 hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA.

Theo đó, tại hướng dẫn điền mẫu biểu 8966 (mẫu biểu báo cáo của tổ chức tài chính nước ngoài cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ – IRS), việc báo cáo cho IRS được tự động gia hạn trong khoảng thời gian là 90 ngày, do đó thời điểm báo cáo của năm nay sẽ được kéo dài đến ngày 30/6/2015 mà tổ chức có nghĩa vụ báo cáo không phải tiến hành bất cứ thủ tục nào với IRS.

Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không được phép chuyển thông tin, số liệu báo cáo về Hội sở chính ở nước ngoài do thông tin báo cáo này liên quan đến thông tin tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng, theo quy định là thông tin “Mật” trong ngành Ngân hàng. NHNN sẽ hướng dẫn các TCTD chuẩn bị file thông tin báo cáo theo định dạng XML của IRS quy định.

(HTH)