Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Hồ Chí Minh được thay đổi mức vốn lên 25 triệu USD

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-NHNN chấp thuận việc thay đổi vốn được cấp của Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation Limited - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Hồ Chí Minh được thay đổi mức vốn lên 25 triệu USD

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc thay đổi mức vốn được cấp ghi tại Điều 1 Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 27/NH-GP ngày 31/10/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation Limited - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thành “25.000.000 USD (Hai mươi lăm triệu đô la Mỹ). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 27/NH-GP nêu trên.

Trước đó, ngày 25/3/2010, Thống đốc NHNN đã có Quyết định chấp thuận việc sửa đổi nội dung vốn được cấp trong Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Oversea – Chinese Banking Corporation Limited Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ 15 triệu USD lên mức 19 triệu USD.

(HTH)