Ngân hàng phải bán hết nợ xấu cho VAMC trước tháng 9

Theo ấn định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngân hàng thương mại phải bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) số nợ xấu tối thiểu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đây là văn bản vừa được NHNN gửi tới tất cả các tổ chức tín dụng mới đây với nội dung giống nhau, chỉ khác về số nợ xấu từng ngân hàng phải bán trong năm 2015. Các ngân hàng phải báo cáo NHNN, mà cụ thể là Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, kế hoạch xử lý nợ xấu của từng tháng, tổ chức triển khai thực hiện để đến ngày 30/6 phải bán được tối thiểu 75% và đến ngày 30/9 bán hết 100% tổng số nợ xấu được ấn định.

Ngoài ra, các ngân hàng phải chủ động, tích cực xử lý nợ xấu bằng các biện pháp thu hồi nợ, phát mãi tài sản, chuyển nợ thành vốn góp, nhận tài sản đảm bảo thay thế cho nghĩa vụ trả nợ, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, bán nợ cho tổ chức - cá nhân khác. Nợ xấu xử lý bằng các biện pháp này được trừ vào số nợ ấn định bán cho VAMC. Sau văn bản này, các ngân hàng thương mại sẽ phối hợp với đại diện NHNN để triển khai cụ thể việc bán nợ cho VAMC.

Trước đó, theo phương án đã được NHNN chấp thuận, năm nay VAMC sẽ phát hành khoảng 80.000 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt để trả cho các ngân hàng bán nợ. Giá mua của VAMC thường thấp hơn giá trị thật khoản nợ. Do đó tổng số nợ các ngân hàng phải bán cho VAMC ít nhất phải bằng giá trị trái phiếu phát hành nói trên.

(HTH)