Ngân hàng Shanghai Đồng Nai được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận việc Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd - chi nhánh Đồng Nai (Ngân hàng Shanghai Đồng Nai) tăng vốn được cấp.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Ngân hàng Shanghai Đồng Nai tăng vốn được cấp từ 16 triệu USD lên 30 triệu USD. Ngân hàng Shanghai Đồng Nai có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn được cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, Ngân hàng Shanghai Đồng Nai nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN gồm: Văn bản của Tổng Giám đốc Ngân hàng Shanghai Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện việc tăng vốn được cấp và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn được cấp mới đã được thay đổi, trong đó có cám kết thực hiện đúng chỉ đạo của Thống đốc NHNN về tăng trưởng tín dụng trong từng thời kỳ; Các tài liệu chứng từ chứng minh việc tăng vốn được cấp đã được thực hiện hoàn tất.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(HTH)