Ngân hàng TMCP Bắc Á hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2013

Ngân hàng TMCP Bắc Á đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2013 từ 3.000 tỷ đồng lên 3.700 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Căn cứ văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900.325.526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 26/03/2014, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2013 từ 3.000 tỷ đồng lên 3.700 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/12/2013, Thống đốc NHNN đã có văn bản số 9510/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Bắc Á tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.700 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông BacABank thông qua tại Nghị quyết số 02/2013/NQ/ĐHĐCĐ- BacABank ngày 24/4/2013.

(HTH)