Ngân hàng TMCP Quốc dân được cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông - Xuân năm 2014-2015

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 2250/NHNN-TD chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc dân được thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông - Xuân năm 2014-2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Quốc dân thực hiện cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua số thóc, gạo tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc:gạo là 2:1 trong vụ Đông - Xuân 2014-2015. Việc cho vay được thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Lãi suất cho vay do NHTM và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 7%/năm.

Thời gian giải ngân cho vay mua tạm trữ thóc gạo từ ngày 01/3/2015 đến hết ngày 15/4/2015. Thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa là 06 tháng (đến hết ngày 31/8/2015), thời gian được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tối đa là 04 tháng (đến hết ngày 30/6/2015).

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay mua tạm trữ thóc, gạo của các thương nhân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Quốc dân chủ động cân đối nguồn vốn, chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch kịp thời triển khai cho vay; định kỳ hàng tuần báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai về NHNN; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 về NHNN để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực tham gia, tạo điều kiện cho các thương nhân vay vốn kịp thời thu mua thóc, gạo tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi chặt chẽ tình hình triển khai chương trình trên địa bàn và định kỳ hàng tuần báo cáo NHNN (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế).

(HTH)