Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mua lại Công ty TNHH MTV tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam

Ngày 30/6/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1282/QĐ-NHNN về việc Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam Thịnh Vượng mua lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mua lại Công ty TNHH MTV tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty TNHH MTV tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phải hoàn tất các thủ tục sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH MTV tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam; Hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh và đăng bố cáo mua lại theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(HTH)