Ngân hàng Việt Á được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3423/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc VAB tăng vốn điều lệ từ 3.098 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. VAB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của Ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, VAB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động cho NHNN.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông VAB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(HTH)