Ngành Ngân hàng cam kết đầu tư vốn cho các dự án tại Tây Bắc

Thời gian qua, NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tập trung nguồn vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên…. Với Tây Bắc, trong những năm qua, ngành Ngân hàng đã tăng cường dồn vốn cho vùng này.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tại buổi họp báo về Hội nghị xúc tiến đầu tư an sinh xã hội và biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu vùng Tây Bắc năm 2015, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, những năm qua, NHNN luôn có chủ trương tăng cường dồn vốn, đưa vốn lên Tây Bắc, không để khu vực này thiếu vốn.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2014, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn 12 tỉnh Tây Bắc đạt 113.179 tỷ đồng, tăng 21,35% so với năm 2013, cao hơn mức tăng chung cả nước (mức tăng chung cả nước 17,62%) và chiếm tỷ trọng 2,54% tổng nguồn vốn huy động toàn nền kinh tế. Tổng dư nợ cho vay tại vùng Tây Bắc đến ngày 31/12/2014 đạt 149.383 tỷ đồng, tăng 16,1% so với 31/12/2013, cao hơn mức tăng chung cả nước (mức tăng chung cả nước 14,16%) và chiếm tỷ trọng khoảng 3,76% so với tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong đó, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn chiếm 40,74% tổng dư nợ tín dụng toàn vùng và chiếm 8,17% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp - nông thôn toàn quốc. Đáng chú ý là, ngành Ngân hàng cũng đã tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp tại 14 tỉnh của khu vực Tây Bắc trong 2 năm qua nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Các NHTM đã đẩy mạnh hơn trong mở chi nhánh, phòng giao dịch, phát triển các dịch vụ ngân hàng tới các tỉnh vùng Tây Bắc. “Hoạt động của nhiều NHTM không vì lợi nhuận mà vì trách nhiệm xã hội để thực hiện cho vay tại vùng Tây Bắc” – Phó Thống đốc Đào Minh Tú chia sẻ.

Ngoài ra, tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho vay tại vùng Tây Bắc cũng có tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh, nợ xấu thấp, hiệu quả đem lại rất cao. Theo số liệu của NHCSXH, doanh số cho vay từ đầu năm 2003 đến hết năm 2014 là 56.234 tỷ đồng với 4.319.369 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được thụ hưởng vốn tín dụng chính sách. Có 358.826 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn đi học, xây dựng được 151.983 căn nhà, 688.591 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 26.560 lao động đi xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho 345.797 lao động từ nguồn vốn giải quyết việc làm. Số hộ đã thoát nghèo trong vùng Tây Bắc là 634.099 hộ.

"Năm 2015, ngành Ngân hàng tiếp tục đầu tư vốn tín dụng cho các dự án tại khu vực Tây Bắc với số tiền cam kết cho vay hơn 4.700 tỷ đồng. Nguồn vốn này tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thế mạnh của khu vực như thủy điện, khai khoáng, công nghiệp chế biến, vận tải, nông sản… " - Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định.

(HTH)