Ngành ngân hàng tăng cường triển khai chương trình kết nối với doanh nghiệp

(eFinance Online) - Ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng tăng cường triển khai một số nội dung thuộc Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung theo chỉ đạo của NHNN, đảm bảo thiết thực các cuộc đối thoại trực tiếp, định kỳ và các hợp đồng cam kết cho vay vốn cụ thể giữa ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thường xuyên bám sát, chỉ đạo các tổ chức tính dụng, chi nhánh các tổ chức tín dụng tích cực tham gia chương trình, có các chương trình tín dụng phù hợp với thực tế hoạt động doanh nghiệp cũng như kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu ngành ngân hàng phải rà soát cách thức triển khai chương trình, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất hợp lý, kịp thời báo cáo, tham mưu với NHNN và chính quyền địa phương tháo gỡ, điều chỉnh cách thức triển khai Chương trình, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất hợp lý, kịp thời báo cáo, tham mưu với NHNN và chính quyền địa phương tháo gỡ, điều chỉnh để Chương trình thực sự phát huy hiệu quả.

Đối với các tổ chức tín dụng, tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo chỉ đạo của NHNN tại công văn số 2668/NHNN-VP ngày 17/4/2016 để hỗ trợ kịp thời vốn vay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, nhất là các doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, các doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp;

Đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng;

Thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ với khách hàng vay nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động;

Tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng vay nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay (hồ sơ, thủ tục, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh…).

(T.N)