Ngành Ngân hàng triển khai chương trình bình ổn thị trường cuối năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2015, đầu năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, trên cơ sở thực tế triển khai bình ổn thị trường theo kinh nghiệm TP. Hồ Chí Minh - Tết Ất Mùi 2015 (Chương trình) của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng (TCTD), để ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu trong thời gian tới, đặc biệt dịp Tết Bính Thân 2016, Thống đốc NHNN đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2015, đầu năm 2016, cụ thể:

Đối với NHNN chi nhánh tình, thành phố, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thực hiện việc kết nối giữa ngân hàng – doanh nghiệp tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp xúc, giới thiệu các sản phẩm, chính sách đến doanh nghiệp, mở rộng danh sách doanh nghiệp tham gia Chương trình trên địa bàn; Chủ động, xem xét hình thức khen thưởng phù hợp hoặc tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố khen thưởng cho ngân hàng trên địa bàn có đóng góp lớn cho Chương trình.

Đối với các TCTD, căn cứ định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, thực tế biến động thị trường hàng hóa, các đánh giá và biện pháp điều hành thị trường của các tỉnh, thành phố, chủ động nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm tín dụng phù hợp đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho doanh nghiệp tham gia Chương trình; Chủ động tiếp xúc, giới thiệu sản phẩm, chính sách tín dụng áp dụng đối với Chương trình đến các doanh nghiệp thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, liên kết đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh tại các tỉnh, thành phố.

(T.N)