Người nghèo được vay 25 triệu đồng để làm nhà ở

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, hộ gia đình thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định có nhu cầu vay vốn về nhà ở sẽ được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ.

Hộ nghèo được vay vốn xây, sửa nhà. Nguồn: Dân Việt.Hộ nghèo được vay vốn xây, sửa nhà. Nguồn: Dân Việt.
Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Đối tượng được vay vốn là hộ gia đình nghèo có tên trong Danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 do UBND cấp tỉnh phê duyệt và cung cấp cho NHCSXH.

Trường hợp hộ nghèo có tên trong Danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ nhà ở đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt, nhưng trong quá trình thực hiện chính sách này đã thoát nghèo, thì vẫn được xem xét cho vay vốn để làm nhà ở theo hướng dẫn tại văn bản của NHCSXH.

Về hạn mức cho vay, hộ gia đình thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định có nhu cầu vay vốn sẽ được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ, tăng thêm 17 triệu đồng so với mức cho vay tối đa 8 triệu đồng/hộ trong giai đoạn 1.Lãi suất cho vay là 3%/năm (0,25%/tháng), lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay (3,9%/năm).

Thời hạn cho vay là 15 năm, kể từ thời điểm hộ vay nhận món vay đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn là 05 năm đầu. Trong thời gian ân hạn, hộ vay chưa phải trả nợ, trả lãi. Hộ vay bắt đầu trả nợ, trả lãi tiền vay từ năm thứ 6 trở đi. Như vậy, thời hạn cho vay đã được tăng thêm 5 năm so với thời hạn cho vay 10 năm trong giai đoạn 1.

Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 10% tổng số vốn đã vay, và hộ vay có thể trả nợ trước hạn. Cụ thể, hộ vay được trả nợ gốc trước hạn và trả lãi trong thời gian ân hạn.

Về Phương thức cho vay, thực hiện ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội. Bao gồm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cơ chế ủy thác cho vay được thực hiện như cho vay đối với hộ nghèo, hộ vay là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập theo quy định của NHCSXH. Hộ vay phải cam kết không chuyển nhượng nhà ở khi chưa trả hết nợ gốc và lãi của khoản vay.

(T.Lâm)