Người nước ngoài mua bán nhà phải thông qua tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài khi mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì phải thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở thông qua một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản trả lời Hiệp hội Bất động sản TP.HCM về việc hướng dẫn các chính sách tài chính liên quan đến người nước ngoài khi mua bán nhà tại Việt Nam. Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức “Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam” thì thực hiện theo Thông tư 19/2014/TT-NHNN.

Cụ thể: Khi thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức tín dụng có trách nhiệm hướng dẫn về các thủ tục liên quan đến việc mở, đóng tài khoản đầu tư trực tiếp; Quy định, kiểm tra, lưu giữ các chứng từ phù hợp với các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo các giao dịch thu, chi được thực hiện đúng quy định và phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam. 

Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam. 

Cũng theo công văn của  Ngân hàng Nhà nước, trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức “mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở” thì phải thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở thông qua một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.

Việc chuyển khoản tiền mua nhà ở từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển tiền ra nước ngoài sau khi bán nhà được thực hiện theo các thủ tục quy định tại thông tư 16/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú tại ngân hàng được phép và nghị định 70/2014/NĐ-CP. 

Theo đó, người cư trú là tổ chức có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều phải chuyển vào tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép hoặc bán cho tổ chức tín dụng được phép. Người cư trú là cá nhân có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều được gửi vào tài khoản ngoại tệ hoặc rút tiền mặt để sử dụng cho tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt. 

(TN)